Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky)

Hotel U Medvídků, adresa: U Medvídků, Na Perštýně 7, 100 01 Praha 1, Česká Republika.

Provozuje společnost TWOMARK s.r.o., IČO: 28541715, se sídlem Jiskrova 45/7, Braník, 147 00 Praha 4, Česká Republika.

 1. Rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu U Medvídků
  Rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu U Medvídků a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze písmeně, tj. zpravidla e-mailem. Za potvrzení rezervace se považuje buď automatické e-mailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem a nebo e-mailové potvrzení přímo z hotelu U Medvídků.
 2. Zrušení rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu U Medvídků
  Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tj. zpravidla e-mailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit. Při rezervaci ubytování napřímo u hotelu U Medvídků se za zrušení rezervace považuje e-mail s oznámením o zrušení rezervace adresovaný hotelu U Medvídků anebo storno v hotelovém online rezervačním systému. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (BookOnlineNow) je nutné rezervaci zrušit rovněž přes tohoto externího poskytovatele způsobem, který externí poskytovatel požaduje. V tomto případě se písemná notifikace přímo hotelu U Medvídků NEPOVAŽUJE za řádné zrušení rezervace.
 3. Změna rezervace v hotelu U Medvídků
  Požadavek na změnu rezervace, tj. přesun objednaných služeb v původním rozsahu na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace dle bodu 2. těchto Podmínek a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 4. Stornopoplatky
  Při zrušení rezervace dle bodu 2. a 3. těchto podmínek má hotel U Medvídků nárok na stornopoplatky za těchto podmínek, není-li stanoveno jinak: – Zrušení rezervace 48 hodin a více před termínem nástupu na ubytování: ZDARMA – Zrušení rezervace 48 hodin a méně před termínem nástupu na ubytování: částka za 1. noc ve zrušené rezervaci.

Skupinové rezervace, tj. rezervace na vícero pokojů, se řídí individuálními podmínkami stanovenými při potvrzování takovéto rezervace ze strany hotelu U Medvídků.

 1. Nedojezd klienta
  Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a platí ustanovení bodu 4. těchto Podmínek.
 2. Čas nástupu na ubytování (check-in) a vyklizení pokoje (check-out)
  Nástup na ubytování (check-in) je možný od 14 hodin zpravidla do 24 hodin. Při pozdějším příjezdu než 24 hod. je host povinen upozornit na tuto skutečnost recepci hotelu e-mailem nebo telefonicky a sdělit předpokládaný čas příjezdu. V případě, že host neohlásí čas pozdního příjezdu, nemůže hotel garantovat dostupnost recepce. Dřívější nástup na ubytování (early check-in) je možný v případě, že je hotelový pokoj k dispozici, a to zdarma po dohodě s recepcí hotelu. Host je povinen vyklidit pokoj (check-out) poslední den platné rezervace do 11 hod. Pozdější vyklizení hotelu je možné pouze po předchozí dohodě a s recepcí a není garantován.
 3. Rešení sporů
  V případě, že zákazník – spotřebitel fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, není spokojen se způsobem kterým provozovatel jako prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že provozovatel porušil jeho práva, má zákazník právo obrátit se na provozovatele jako prodávajícího s žádostí o nápravu. Příslušným subjektem k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem jako prodávajícím je  Česká obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Česká obchodní inspekce, Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ: 120 00.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou.

Dne: 1.5.2019
TWOMARK s.r.o.
MARTINA GÖTTEL – jednatel společnosti